H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

malkite sn1ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

За учебната 2020/2021 година, 8. СУ "Васил Левски" обявява прием в:

- 1 целодневна подготвителна група - 23 деца;

- 1 полудневна подготвителна група - 23 деца.

По желание на родителите предлагаме:

  • Обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню
  • Извънкласни дейности по интереси - шах, футбол, баскетбол, бойни изкуства, художествена гимнастика, изправителна гимнастика с танци, изобразителни и приложни изкуства и др.
  • Пътувания с учебна цел
  • Зелени и бели училища

Приемът в подготвителните групи се осъществява през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.

  

Първото класиране с прием от месец септември за учебната 2020/2021 г. ще бъде публикувано на 15.05.2020 г. в ИСОДЗ.

 Важно уточнение! Децата, приети и записани в подготвителна група в 8. СУ "Васил Левски" за учебната 2020/2021 г. започват да посещават учебни занятия на 15.09.2020 г. До 14.09.2020 г. те имат право да ползват услугите на детската градина, в която са били записани до този момент.

 

Необходими документи за записване:

- Заявление (генерира се от системата и се попълва на място)

- Удостоверение за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните.

- Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите представят се заедно със заявлението за записване

 

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35