H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

malkite sn1ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

За учебната 2022/2023 година, 8. СУ "Васил Левски" обявява прием само за деца, родени през 2016 г. в:

- 1 целодневна подготвителна група - 23 деца;

- 1 полудневна подготвителна група - 23 деца.

По желание на родителите предлагаме:

  • Обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню (за целодневната група)
  • Извънкласни дейности по интереси - шах, футбол, баскетбол, бойни изкуства, художествена гимнастика, изправителна гимнастика с танци, изобразителни и приложни изкуства и др.
  • Пътувания с учебна цел
  • Зелени и бели училища

 

График за провеждане на учебните занятия в подготвителните групи

 

ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

07:45 – 08:00 ч.

Посрещане на децата

08:00 – 08:30 ч.

Първа педагогическа ситуация

08:30 – 09:15 ч.

Допълнителни дейности - Закуска

09:15 – 09:45 ч.

Втора педагогическа ситуация

09:45 – 10:00 ч.

Междучасие

10:00 – 10:30 ч.

Трета педагогическа ситуация

10:30 – 10:45 ч.

Междучасие

10:45 – 11:15 ч.

Четвърта  педагогическа ситуация

11:30 – 12:00 ч.

Допълнителни дейности

12:00 – 12:30 ч.

Изпращане на децата

 

ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

07:45 – 08:00 ч.

Посрещане на децата

08:00 – 08:30 ч.

Първа педагогическа ситуация

08:30 – 09:15 ч.

Междучасие - Закуска

09:15 – 09:45 ч.

Втора педагогическа ситуация

09:45 – 10:00 ч.

Междучасие

10:00 – 10:30 ч.

Трета педагогическа ситуация

10:30 – 10:45 ч.

Междучасие

10:45 – 11:15 ч.

Четвърта  педагогическа ситуация

11:15 – 12:15 ч.

Игри

12:15 – 12:45 ч.

Обяд

12:45 – 13:00 ч.

Подготовка за сън

13:00 – 15:00 ч

Следобеден сън

15.00 – 15.30 ч

Събуждане и обличане

15.30 – 15.45 ч.

Следобедна подкрепителна закуска

15.45 – 16.15 ч

Пета педагогическа ситуация  - Вторник и четвъртък

16.15 – 17.30 ч.

Спорт и занимания по интереси, изпращане на децата

 

Приемът в подготвителните групи се осъществява през Информационна система за обслужване на детските заведения. подготвителните групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и I клас/.

 Календар  на дейностите по прием за 2022/2023 година

 Важно уточнение! Децата, приети и записани в подготвителна група в 8. СУ "Васил Левски" за учебната 2022/2023 г. започват да посещават учебни занятия на 15.09.2022 г. До 14.09.2022 г. те имат право да ползват услугите на детската градина, в която са били записани до този момент.

 

Необходими документи за записване:

- Заявление (генерира се от системата и се попълва на място в училището)

- Удостоверение за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните.

- Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите представят се заедно със заявлението за записване

 

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35