H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

 
Уважаеми родители,

8. СУ "Васил Левски" обявява прием в I клас на 5 паралелки х 24 ученици - общо 120 ученици с разширена подготовка по английски език (1 час), математика (1 час) и информационни технологии (1 час).

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

     І. За кандидатстване:

     Регистрирането и кандидатстването за прием в първи клас за учебната 2022/2023 година се извършват по електронен път в ИСОДЗ, ПГУ и I клас. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас на адрес: https://kg.sofia.bg/ , както и с документите:

Очаквайте скоро! Прилежащите райони на общинските училища на територията на Столична община ще бъдат заредени директно в ИСОДЗ, ПГУ и I клас

 

Представяне на електронната система за прием в първи клас: https://www.youtube.com/watch?v=4bwPAlboCPE 

 

         ІІ. За записване:

      1. Удостоверение за завършена подготвителна група– оригинал

      2. Необходими документи, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства - представят се само тези документи, за които не може да се осъществи служебна проверка

      3. Декларация от родителите, ако детето не е посещавало подготвителна група

      4. Сведение за ученика – download doc icon download pdf icon

      5. Заявления за спортни дейности, разширена подготовка (ИУЧ) и целодневно обучение - download doc icon download pdf icon

      7. Копие на удостоверение за раждане на детето

 


Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35