H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Logo Raven dostyp v uslovia na krizi

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05М2ОР001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" в 8. СУ "Васил Левски"

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели на проекта са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включвае в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейна среда.

 

Проект "Подкрепа за успех"

Проект „Подкрепа за успех“

2018/2019 учебна година

Тематична област

Дейност

Клас

Брой групи

Брой ученици

Ръководител

График

1

Български език и литература

Допълнително обучение

I

1

6

Елена Илкова

тук

2

Математика

Допълнително обучение

IV

1

6

Миглена Токманова

тук

3

Български език и литература

Допълнително обучение

V - VI

1

8

Нели Димитрова

тук

4

Математика

Допълнително обучение

VII

1

6

Гинка Стоименова

тук

Учителите на 8. СУ започват работа по проект

 

Project Logo

Контекст

Миграциите към Европа и между европейските държави са част от живата история на континента. Вследствие на този феномен, културната и верската идентичност на европейското население се променя динамично.

Целите на проекта са:

• Да насърчава разбирането на религиите и да насърчава толерантност

• Да предостави на учителите компетенции за работа с мулти-културни класове

• Да развие социалните, гражданските и междукултурните компетенции на учениците и да предотврати проявите на дискриминация

Целеви групи

Основните целеви групи на проекта са преподаватели и студенти от средните училища.

Дейности

Дейностите по проекта ще бъдат организирани в следните фази:

 • Фаза 1 - Ръководство за учители за работа в мулти-културна класна стая
  • Ръководството има за цел да предостави на учителите в средните училища последователен набор от учебни материали, за да развият необходимите умения за справяне с предизвикателствата на мултикултурните класове, възникващи в резултат на миграцията и бежанския феномен.

 • Фаза 2 - Интерактивна дидактическа карта на религиозни обекти
  • Тази фаза е посветена на създаването на Интерактивна дидактическа карта на религиозните обекти: свети места, храмове и / или произведения на изкуството, които са значителни от религиозна гледна точка и изграждат последователен набор от учебни материали, които задълбочават познаването на различните вярвания, съжителстващи на територията на Европа.

 • Фаза 3 - Онлайн курс по сравнителен анализ на религиозните традиции
  • Тази фаза е посветена на създаването на онлайн обучителен курс за насърчаване на по-добра интеграция на ученици с разнообразен произход и религиозни убеждения в класове чрез насърчаване на взаимно разбирателство.
 • Фаза 4 - Обучения и мултиплициращи събития
  Ще бъдат организирани семинари, насочени към учители, директори на училища, държавни служители и други заинтересовани страни, за да се представят и изпитат резултатите от проекта.

Официална страница на проект Pathway through Religions.

Erasmus logo with Disclaimer

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35