Продължете към съдържанието

Проект „Учим и общуваме без граници“ по Програма „Еразъм+“

В периода 31.10.2023 – 07.11.2023 се проведе първата мобилност на 5 учители от 8. СУ „Васил Левски“, София във връзка с изпълнението на проект: 2023-1-BG01-KA122-SCH-000127936  „Учим и общуваме без граници“, финансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС), КД 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”.

По време на престоя си в гр. Неапол, Италия, учителите участваха в активности по програма за екологично образование и устойчиво развитие, наред с културна програма и запознаване с традициите и атмосферата на страната домакин.

В резултат от проведената мобилност, екипът ни:

  • Придоби практически опит в прилагането на екологичното образование по всички учебни предмети и за всички етапи на обучение;
  • Надгради познанията към спецификите, разновидностите и възможностите за прилагане на моделите за устойчиво развитие;
  • Придоби знания относно работещи модели за сътрудничество между педагогическите специалисти и партньори от различните администрации.

 

В продължение на една седмица, учителите се запознаха с италианския опит в областта на екологичното образование и устойчиво развитие. Днес идеята за устойчивост обхваща не само околната среда, но и социално-икономическата сфера: чистата околна среда е предпоставка за икономически растеж и обществен напредък, а значимостта на устойчивото развитие изисква обединените усилия на всички нас.

Работата на екипа през работната седмица обхващаше 17-те глобални цели на ООН за устойчиво развитие:

Престоят на участниците в мобилността бе изпълнен с отлични впечатления от различната работна среда, от общуването с нови хора, от новите приятелства, от топлото отношение на представителите на приемащата организация Cosvitec.

След приключване на последния работен ден, на участниците бяха връчени сертификати за Europass мобилност за придобитите компетентности по време на обучителния тренинг в гр. Неапол.

Културната програма беше организирана от фирмата партньор, чрез туристическа обиколка в Неапол, разглеждане на културни и исторически забележителности.