Продължете към съдържанието

Резултати от проведеното анкетно проучване

Уважаеми родители,

Предоставяме на вашето внимание резултатите от проведеното проучване за удовлетвореността от качеството на предлаганото меню в училищния стол, проведено в периода 03. – 12.02.2023 г. След нaправен подробен и задълбочен анализ на вашите мнения, критики и предложения относно поставените в проучването въпроси, ръководството на 8. СУ, в сътрудничество с екипа на фирмата, започнаха промяна в предоставяната услуга.

Благодарим на всички за изразената позиция и се надяваме все повече родители да се включват в нашите проучвания и да ни помагат да ставаме по-добри!