Продължете към съдържанието

Съобщение

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на участниците в конкурса по документи за избор на изпълнители на извънкласните дейности за учебните 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026 години ще започне работа с отваряне на подадените оферти на 04.09.2023 г. от 14.00 часа в 8. СУ „Васил Левски“, жк Младост 1, ул. Полк. Г. Янков № 3, стая 213.

 

Председател на комисията: /п/

Гинка Стоименова