№ по ред

Име, презиме и фамилия

Клас

Резултат, общ брой точки

1

Александър Владимиров Грънчаров

1 а

26

2

Ана-Никол Николаева Ранова

1 а

26

3

Анита Фархан Азми

1 а

33

4

Даниел-Филип Иванов Илиев

1 а

21

5

Димитър Атанасов Станчев

1 а

43

6

Ивон Илиева Михайлова

1 а

32

7

Кристиян Бориславов Стратиев

1 а

31

8

Мартин Лазаров Илчев

1 а

4

9

Александър Пламенов Йорданов

1 б

36

10

Боян Атанасов Димитров

1 б

35

11

Екатерина Миткова Миткова

1 б

34

12

Йоан Ивов Бенински

1 б

35

13

Калоян Антонов Шкретов

1 б

20

14

Адриан Радославов Чавдаров

1 в

18

15

Ангел Пламенов Грозев

1 в

37

16

Йоана Георгиева Стоянова

1 в

30

17

Стилиян Петров Костов

1 в

46

18

Теа Драгомирова Илиева

1 в

30

19

Цветозар Александров Цветков

1 в

18

20

Анна Викторова Загорова

2 а

15

21

Жасмин Мехмед Хаджиали

2 а

19

22

Мария Иванова Деянова

2 а

10

23

Станислава Димова Василева

2 а

29

24

Юлияна Димова Василева

2 а

25

25

Кристина Трухийо Колев

2 б

20

26

Тодор Тодоров Стоянов

2 б

12

27

Габриел Самуил Бенатов

3 а

27

28

Емилия Росенова Бояджиева

3 а

24

29

Константин Бисеров Кабакчиев

3 а

39

30

Марк Максимов Михайлов

3 а

12

31

Десислава Красимирова Паликова

3 б

58

32

Кристиана Константинова Коцева

3 б

25

33

Мартин Петров Петров

3 б

25

34

Петър Викторов Загоров

3 б

20

35

Анелия Димитрова Димитрова

3 в

10

36

Марин Петров Маринов

3 в

12

37

Марко Атанасов Семов

3 в

40

38

Шон Йоргос Хаджикостас

3 в

15

39

Апостол Веселинов Иванов

4 а

9

40

Деян Фархан Азми

4 а

25

41

Здравко Ивайлов Пашов

4 а

13

42

Калоян Симеонов Георгиев

4 а

20

43

Васил Валентинов Василев

5 а

12

44

Дарина Драгомирова Илиева

5 а

26

45

Денис Илиянов Цветков

5 а

39

46

Екатерина Стефанова Вълчева

5 а

32

47

Ния Величкова Станева

5 а

34

48

Лилия Цветкова Ночева

5 а

12

49

Божидар Боянов Аврамов

6 б

29

50

Християн Илиянов Илиев

6 б

5

51

Мартина Красимирова Михайлова

7 а

14

52

Райа Величкова Станева

7 а

18