H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Проект „Подкрепа за успех“

2018/2019 учебна година

Тематична област

Дейност

Клас

Брой групи

Брой ученици

Ръководител

График

1

Български език и литература

Допълнително обучение

I

1

6

Елена Илкова

тук

2

Математика

Допълнително обучение

IV

1

6

Миглена Токманова

тук

3

Български език и литература

Допълнително обучение

V - VI

1

8

Нели Димитрова

тук

4

Математика

Допълнително обучение

VII

1

6

Гинка Стоименова

тук

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35