Проект „Подкрепа за успех“

2018/2019 учебна година

Тематична област

Дейност

Клас

Брой групи

Брой ученици

Ръководител

График

1

Български език и литература

Допълнително обучение

I

1

6

Елена Илкова

тук

2

Математика

Допълнително обучение

IV

1

6

Миглена Токманова

тук

3

Български език и литература

Допълнително обучение

V - VI

1

8

Нели Димитрова

тук

4

Математика

Допълнително обучение

VII

1

6

Гинка Стоименова

тук