Уважаеми родители,

Ръководството на 8. СУ „Васил Левски“ Ви кани на първата родителска среща за учебната 2019/2020 година, която ще се проведе както следва:

Група/Клас

Класен ръководител

Дата

Час

Стая

ПГ „а“

(полудневна)

Даниела Караилиева

10.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

101

ПГ „б“

(целодневна)

Галина Христова

Пенка Михайлова

10.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

102

I „а“

Елена Петрова

10.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

103

I „б“

Миглена Токманова

10.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

104

I „в“

Незабравка Недкова

10.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

105

I „г“

Елица Пенчева

10.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

106

II „а“

Светлана Маркова

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

201

II „б“

Елена Илкова

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

202

II „в“

Емилия Маркова

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

203

II „г“

Вера Цветкова

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

204

III „а“

Весела Любенова

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

205

III „б“

Лидия Йорданова

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

206

III „в“

Ирена Николова

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

302

III „г“

Цветелина Йорданова

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

303

III „д“

Виолета Атанасова

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

304

IV „а“

Мария Паунова

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

301

IV „б“

Венета Петкова

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

311

IV „в“

Виолета Савинова

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

313

V „а“

Борислава Николова

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

412

V „б“

Цвета Цанкова

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

410

V „в“

Нели Димитрова

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

409

VI „а“

Емилия Бунзина

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

401

VI „б“

Юлия Кузманова

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

402

VI „в“

Мариана Грозданова

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

404

VII „а“

Даниела Грозева

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

305

VII „б“

Мариана Кючукова

17.09.2019 г. (вторник)

18.00 ч.

306

Разпределението по паралелки на учениците от I клас ще бъде публикувано на 09.09.2019 г. след 12 часа по входящи номера.

Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

  1. Запознаване с Правилника за дейността на училището, Пропускателния режим, Инструктажа за БУТУ, Учебния план, дневния режим и седмичното разписание на паралелката, Графиците за консултации на учителите, Графика за класни и контролни работи
  2. Запознаване с Държавните образователни стандарти за съответния клас
  3. Избор на Родителски съвет
  4. Текущи организационни въпроси

Очакваме Ви!