H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

 Уважаеми родители,

На основание заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата до 12.04.2020 г., включително.

Считано от 16.03.2020 г. се въвежда електронно/дистанционно обучение за всички ученици. Във тази връзка следва всички ученици от V - VII клас, които нямат свой профил в "Школо" да се регистрират до 15.03.2020 г.

Очаквайте допълнителни инструкции от класните ръководители и преподавателите по предмети.

 

Безплатни електронно четими учебници от издателство "Просвета" - тук

Безплатни електронно четими учебници от издателство "Клет" ("Анубис", "Булвест-2000") - тук

Безплатни електронни образователни ресурси по някои предмети за I - VI клас - тук