H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Уважаеми родители,

„Различната“ учебна седмица настъпва утре – 16.03.2020 г. Положението в страната е извънредно и предписанията са всички ученици да си останат по домовете.

Както Вие, така и целият ни екип сме силно загрижени за образователните потребности и емоционалните нужди на учениците.

Във връзка с преминаване към обучение в електронна среда имаме силна нужда от Вашата подкрепа. Молим, всички родители да подпомогнат децата си да участват в дистанционното обучение, да ги контролират и мотивират за поддържане на обучителната си активност и използване на технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси.

Живеем в изключително динамични времена, в които за родителите е труден балансът между професионални ангажименти и личен живот. Въпреки това, можем да приемем тази извънредна ситуация като възможност за създаване на позитивни спомени у децата със споделени семейни моменти на учене и други съвместни дейности у дома. Времето с децата не е количествена, а качествена величина! Качественото време прекарано заедно създава у тях усещане за БЕЗОПАСНОСТ, за сплотеност и  принадлежност, за спокойствие. Същевременно разбираме и нуждата Ви от време за себе си - не се страхувайте да си го дадете, защото спокойните родители да гаранция за щастието на децата.

За да сме полезни в създалата се ситуация, ръководството и специалистите от Екипа за подкрепа на личностното развитие към 8 СУ. сме на разположение за дистанционно консултиране на ученици и родители по всички важни за Вас въпроси, проблеми и притеснения. Предвиждаме да подготвим полезни материали за ученици и родители. Ще уточним с Вас конкретните възможности за подкрепа на всяко дете със специални потребности. Също така ще предоставим ресурси за деца и родители във връзка с извънредното положение: информация на достъпен за деца език за вируса, индикатори за тревожност при децата и идеи за това как адекватно да подкрепим децата в тази ситуация.

 Ще сме благодарни да бъдете наши партньори в работата ни с Вашето дете. Вярваме в силата на връзката помежду ни за благото на децата - не само по отношение на образователния процес, нито пък само във времето на криза! 

 С пожелания за прекрасна седмица,
 

Милена Аначкова и Екипът за подкрепа на личностното развитие в 8 СУ „Васил Левски“

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35