H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

 III klasirane

 

 Забележка: При извършване на класирането НЕ е прилагана процедура на случайно избрани входящи номера (жребий).

Уважаеми родители,

За по-бързото обработване на документите при записването на учениците в първи клас, Ви призоваваме, при възможност, да носите със себе си вече попълнени приложените бланки - заявление за записване download pdf icon, сведение за ученика download pdf icon, заявления за спортни дейности, избираеми часове и целодневно обучение download pdf icon.

В изпълнение на общите ни усилия за ограничаване разпространението на COVID - 19, носенето на защитна маска е задължително. Препоръчваме да носите собствен химикал.

Предварително Ви благодарим!