H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Уважаеми родители,

На 09.09.2020 г. (сряда) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за полудневна и целодневна подготвителни групи.