H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

  Уважаеми родители,Първата родителска среща за учебната 2020/2021 г. ще се проведе по паралелки на 10.09.2020 г. (четвъртък) от 18.00 часа при спазване на противоепидемичните мерки. В тази връзка, молим за всяко дете да присъства по един родител/настойник.

1 а клас 2020 2021

1 б клас 2020 2021

1 в клас 2020 2021

1 г клас 2020 2021