H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

 

Уважаеми ученици и родители,

Поради  епидемичната обстановка  във връзка с COVID-19, откриването на новата 2020/2021 година ще се проведе по следния начин :

Официално присъствено откриване ще се състои само за новопостъпилите ученици от Подготвителните групи и I клас и техните родители. Тържеството ще се проведе в ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО на 15.09.2020 г. от 9.00 часа. Всички ученици и родители от ПГ и I клас се събират в училищния двор, без да преминават през училищната сграда.

Откриването на учебната година за учениците от II до VII клас ще се проведе по класните стаи от 10.00 до 10.40 часа. В класните стаи ще се допускат само учениците.

Учениците от Начален етап влизат през ГЛАВНИЯ вход на училището.

Учениците от прогимназиален етап влизат от ЮЖНИЯ вход на училището /входа на Колежа/.

Класни стаи за учебната 2020/2021 година:

  

клас

стая

класен ръководител

ПГ а

101

Даниела Караилиева

ПГ б

102

Г. Христова / П. Михайлова

1 а

103

Мария Паунова

1 б

104

Венета Петкова

1 в

105

Виолета Савинова

1 г

106

Темелина Здравкова

2 а

201

Елена Петрова

2 б

202

Миглена Токманова

2 в

203

Незабравка Недкова

2 г

204

Елица Пенчева

3 а

205

Светлана Маркова

3 б

206

Елена Илкова

3 в

315

Емилия Маркова

3 г

301

Вера Цветкова

4 а

302

Весела Любенова

4 б

303

Лидия Йорданова

4 в

304

Ирена Николова

4 г

305

Цветелина Йорданова

4 д

306

Виолета Атанасова

5 а

412

Мариана Кючукова

5 б

410

Гинка Стоименова

 5 в

409

Даниела Грозева

6 а

401

Борислава Николова

6 б

402

Цвета Цанкова

6 в

403

Нели Димитрова

7 а

404

Емилия Бунзина

7 б

405

Юлия Кузманова

7 в

406

Мариана Грозданова

 

Ръководството и екипът на 8. СУ пожелават на всички ученици, родители и учители здрава, спокойна и успешна учебна година!