H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Уважаеми родители,

Записването на децата, класирани в подготвителните групи в 8. СУ "Васил Левски", ще се осъществява всеки работен ден в периода 31.05. - 11.06.2021 г. от 9.00 до 17.00 часа в канцеларията на училището.

Необходими документи за записване:

  • Заявление за записване (генерира се от системата и се попълва намясто в училището)
  • Удостоверение за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните
  • Допълнителни документи, удостоверяващи декларирани обстоятелства по критериите (представят се заедно със заявлението за записване)
  • Сведение за ученика download doc icon
  • Карта "Характеристика на средата" (попълва се намясто в училището)

Забележка: Дете, класирано чрез ИСОДЗ и ПГУ, не се записва, ако директорът на училището установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35