H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Уважаеми родители,

Първата родителска среща за подготвителните групи и първи клас е планирана за 09.09.2021 г. от 18.00 часа и ще се проведе присъствено по паралелки. При необходимост от промяна, ще бъдете уведомени своевременно.

*Разпределението на първокласниците по паралелки ще бъде публикувано на сайта на училището по входящи номера след 07.09.

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35