H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно заповед № РД - 09 3472/27.11.2020 г. на МОН дните от 01.06. до 23.06.2021 г. са предвидени за занимания по интереси, обща подкрепа, проектни дейности и компенсиращи мерки. Учениците, заявили желание за включване в заниманията по интереси в 8. СУ "Васил Левски" са разпределени в шест групи, както следва:

I група (I a - I б клас) - стая 104

II група (I в - I г клас) - стая 106

III група (II a - II б клас) - стая 202

IV група (II в - II г клас) - стая 204

V група (III a - III в клас) - стая 315

VI група (III б - III г клас) - стая 301

Заниманията ще се провеждат всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа, с изключение на дните за провеждане на НВО в VII клас (16.06. и 18.06.2021 г.)

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35