8. СУ "Васил Левски" обявява конкурс за изпълнители на извънкласни дейности: ОБЯВА