Уважаеми родители,

Първата родителска среща за подготвителните групи и първи клас е планирана за 09.09.2021 г. от 18.00 часа и ще се проведе присъствено по паралелки. При необходимост от промяна, ще бъдете уведомени своевременно.

*Разпределението на първокласниците по паралелки ще бъде публикувано на сайта на училището по входящи номера след 07.09.