Отварянето на подадените оферти за изпълнители на извънкласни дейности в 8. СУ "Васил Левски" ще бъде на 09.09.2021 г. от 15.00 часа в 213 стая.