Уважаеми родители,

Родителската среща за 5. клас ще се проведе присъствено на 16.09.2021 г. от 18.00 часа по паралелки.

 CCI09072021