8. СУ "Васил Левски" удължава срока за подаване на оферти за изпълнители на извънкласни дейности: ОБЯВА