Уважаеми родители и ученици,

Откриването на новата 2021/2022 учебна година ще се проведе на 15.09.2021 г. присъствено, както следва:

  • от 9.00 часа в двора на училището - за децата от подготвителните групи и за учениците от I и V клас;
  • от 10.00 часа по класни стаи - за учениците от II, III, IV, VI и VII клас
 Паралелка  Стая Класен ръководител 
 II a  202  Мария Паунова
 II б  203  Венета Петкова
 II в  204  Дениз Хаджиева
 II г  205  Темелина Здравкова
 III а  206  Елена Петрова
 III б  315  Росица Тонкова
 III в  301  Незабравка Недкова
III г 302 Елица Пенчева
IV а 303 Светлана Маркова
IV б 304 Елена Илкова
IV в 305 Емилия Маркова
IV г 306 Вера Цветкова
VI а 401 Мариана Кючукова
VI б 402 Гинка Стоименова
VI в 403 Даниела Грозева
VII а  404 Борислава Николова
VII б 405 Михаил Герасимов
VII в 406 Нели Димитрова