H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

1. Заявление за записване на нов ученикdownload doc icon

2. Декларация за отсъствие от група за целодневно обучение (занималня)download doc icon

3. Заявление за записване в група за целодневно обучение (занималня)download doc icon

4. Заявление за издаване на удостоверение за преместване download doc icon

5. Заявление до класния ръководител за отсъствие до 3 учебни дни по уважителни причиниdownload doc icon

6. Заявление до директора за отсъствие до 7 учебни дни по уважителни причиниdownload doc icon

7. Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование или на свидетелство за основно образование download doc icon