Продължете към съдържанието

Stella

Свободно място в VIII клас за учебната 2023/2024 г.

Към 31.08.2023 г. 8. СУ „Васил Левски“ обявява едно (1) свободно място в VIII клас за учебната 2023/2024 г. профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване наПрочетете повече »Свободно място в VIII клас за учебната 2023/2024 г.

администрация и документи

административни услуги документи бланки ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ Министерство на образованието АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Описания на административните услуги– преместване на ученик,Прочетете повече »администрация и документи

Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица

Заповед Покана Документи Протокол на комисията за разглеждане и оценка на подадените оферт Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на участниците в конкурсПрочетете повече »Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица

Конкурс за изпълнители на извънкласни дейности през учебната 2017/2018 г.

На основание чл. 289, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 4 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинскитеПрочетете повече »Конкурс за изпълнители на извънкласни дейности през учебната 2017/2018 г.