Продължете към съдържанието

Tsveti

Документи за отпускане на стипендии на учениците

Правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование в 8. СУ „Васил Левски“ Заявление за стипендия за отличенПрочетете повече »Документи за отпускане на стипендии на учениците

Иновативно училище: Творческо учене, саундпейнтинг и ученическо самоуправление

Училището ни е включено в Списъка на иновативните училища в Република България с Решение № 393 от 22.07.2021 г. на Министерски съвет, обнародвано в ДържавенПрочетете повече »Иновативно училище: Творческо учене, саундпейнтинг и ученическо самоуправление

Проект „Учим и общуваме без граници“ по Програма „Еразъм+“

В периода 31.10.2023 – 07.11.2023 се проведе първата мобилност на 5 учители от 8. СУ „Васил Левски“, София във връзка с изпълнението на проект: 2023-1-BG01-KA122-SCH-000127936 Прочетете повече »Проект „Учим и общуваме без граници“ по Програма „Еразъм+“

Съобщение

Уважаеми родители и ученици, Към 11.09.2023 г. в 8. СУ „Васил Левски“ няма свободни места за прием в VIII клас.