Продължете към съдържанието

Конкурс за изпълнители на извънкласни дейности за учебните 2024/2025, 2025/2026 и 2026/2027 години.

8. Средно училище „Васил Левски“ – гр. София ОБЯВЯВА Конкурс за изпълнители на извънкласни дейности за учебните 2024/2025, 2025/2026 и 2026/2027 години. ОБЯВА.  

Приключи проект „Учим и общуваме без граници“ по програма „Еразъм +“

Между 27.02. и 12.03.2024 г. 20 седмокласници, придружавани от г-жа Юлия Кузманова и г-жа Цвети Биърд, взеха участие в проекта за образователна мобилност на младежи… Прочетете повече »Приключи проект „Учим и общуваме без граници“ по програма „Еразъм +“

Документи за отпускане на стипендии на учениците

Правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование в 8. СУ „Васил Левски“ Заявление за стипендия за отличен… Прочетете повече »Документи за отпускане на стипендии на учениците

Иновативно училище: Творческо учене, саундпейнтинг и ученическо самоуправление

Училището ни е включено в Списъка на иновативните училища в Република България с Решение № 393 от 22.07.2021 г. на Министерски съвет, обнародвано в Държавен… Прочетете повече »Иновативно училище: Творческо учене, саундпейнтинг и ученическо самоуправление

Проект „Учим и общуваме без граници“ по Програма „Еразъм+“

В периода 31.10.2023 – 07.11.2023 се проведе първата мобилност на 5 учители от 8. СУ „Васил Левски“, София във връзка с изпълнението на проект: 2023-1-BG01-KA122-SCH-000127936 … Прочетете повече »Проект „Учим и общуваме без граници“ по Програма „Еразъм+“