H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

 
8-мо СУ "Васил Левски" е приемник на 5-та Мъжка Софийска Гимназия, създадена през 1937г.
Първи учители и създатели на облика на училището са личности, които заемат достойно място
в обществения и културен живот на България.

tsanev   undjiev
Академик Цанев Академик Унджиев
 
 
По предложение на академиците Унджиев, Цанев и Илиев, Васил Левски е избран за патрон на училището
 
1939 г. – Васил Левски е обявен за патрон на училището.
 
1976 г. – Начало на разширено изучаване на италиански език в София
 
1978 г. – Първи паралелки с разширено изучаване на френски и испански език.
 
1981 г. – Експериментална компютърна база в София и въвеждане на видеофилмите в обучението по чужди езици.
 
1988 г. – Поставя се началото на интензивно чуждоезиково обучени
 
1993 г. – Училището получава оборудван аудиовизуален кабинет - база за усвояване на умения за симулантен превод.
 
1992 г. – Откриване на паралелка с интензивно изучаване на английски език.
 
1997 г. – Стартира ранно чуждоезиково обучение по испански и английски език.
 
2001 г. – Откриване на паралелка с природо-математически профил.
 
2003 г. – Въвеждане на мултимедия VIFAX в обучението по френски език.
 
2004 г. – Въвеждане на компютърно обучение за I-IV клас по учебна програма "Comenius Logo".
 
Налице е 26-годишна традиция в чуждоезиковото обучение.

БИВШИ ВЪЗПИТАНИЦИ

doinov
проф. Дойно Дойнов

iosifov
проф.арх. Йосиф Йосифов

tsonchev
Дончо Цончев

sharlandjieva
Теодора Шарланджиева

penev
Атанас Пенев (Наско от БТР)

chakarova
Жоржета Чакърова

sarchadjieva
Александра Сърчаджиева

blatechki
Асен Блатечки

peicheva
Симона Пейчева