H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Милена Аначкова

Директор

Емилия Тодорска

Заместник-директор УД

Гинка Стоименова

Заместник-директор АСД

Старши учител по математика и физика

Даниела Караилиева

Старши учител в подготвителна група

Галина Христова

Старши учител в подготвителна група

Пенка Михайлова

Старши учител в подготвителна група

Мария Паунова

Старши начален учител

Венета Петкова

Старши начален учител

Виолета Савинова

Старши  учител в група за ЦДО

Темелина Здравкова

Начален учител

Миглена Токманова

Начален учител

Незабравка Недкова

Начален учител

Елица Пенчева

Начален учител

Светлана Маркова

Старши начален учител

Елена Илкова

Начален учител

Емилия Маркова

Старши начален учител

Вера Цветкова

Начален учител

Весела Любенова

Старши начален учител

Лидия Йорданова

Старши начален учител

Ирена Николова

Начален учител

Цветелина Йорданова

Начален учител

Виолета Атанасова

Старши начален учител

Кристина Аспарухова

Начален учител в група за ЦДО

Росица Тонкова

Начален учител в група за ЦДО

Милена Стоянова

Начален учител 

Диляна Токманова

Старши начален учител в група за ЦДО

Биляна Анастасова

Начален учител в група за ЦДО

Цвети Биърд

Учител по АЕ в начален етап

Олга Георгиева

Старши начален учител в група за ЦДО

Ирина Йочева

Старши начален учител в група за ЦДО

Поликсена Шалева

Старши начален учител в група за ЦДО

Кремена Симеонова

Начален учител в група за ЦДО

Дениз Хаджиева

Начален учител 

Детелина Пангелова

Старши начален учител 

Росица Русанова

Старши учител по английски език в начален етап

Албена Малчева

Старши учител по български език и литература

Цеца Цветкова

Старши учител по български език и литература

Нели Димитрова

Учител по български език и литература

Кристина Шопова

Учител по български език и литература

Мина Чалакутева

Учител по английски език

Юлия Кузманова

Старши учител по английски език

Йоанна Янкова

Старши учител по математика

Михаил Георгиев

Старши учител по математика

Мариана Кючукова

Старши учител по информационни технологии

Магдалена Младенова

Учител по информационни технологии

Мария Христова

Старши учител по биология и химия

Емилия Бунзина

Старши учител по история и география

Цвета Цанкова

Учител по география и икономика

Мариана Грозданова

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Василен Челебиев

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Георги Георгиев

Учител по физическо възпитание и спорт

Борислава Николова

Учител по музика

Даниела Грозева

Учител по изобразително изкуство

Ивка Цолова - Богданова

Старши учител в група за ЦДО

Румяна Грозданова

Старши учител в група за ЦДО

Наталия Генова

Учител в група за ЦДО

Женя Милушева

Психолог

Мариана Маркова

Психолог

Александра Ангелакова

Логопед

Явор Илиев

Психолог

Георги Димитров

Ресурсен учител

Йорданка Стефанова

Ресурсен учител

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35