H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Кореспонденция с Агенцията по обществени поръчки

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.