H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Обща информация

Съобщение - извънкласни дейности

Протокол на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на участниците в конкурс по документи за избор на изпълнители на извънкласни дейности

Заповед за избор на изпълнител на извънкласна дейност