H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

Обява за конкурс

Конкурс за изпълнител на извънкласна дейност "Спортни танци" през учебната 2019/2020 година

Обява