На основание чл. 289, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 4 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община (приети с решение № 136/06.04.2017 г. на СОС)

8 Средно училище „Васил Левски“ – гр. София

обявява конкурс за

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

ОБЯВА

ДОГОВОР