Продължете към съдържанието

Дни за провеждане на национално външно оценяване за учебната 2021/2022 година

ІV клас

Български език и литература – 26.05.2022 г., начало 10.00 часа
Математика – 27.05.2022 г., начало 10.00 часа

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в ІV клас през учебната 2021- 2022 година

VІІ клас

Български език и литература – 14.06.2022 г., начало 10.00 часа
Математика – 16.06.2022 г., начало 10.00 часа
Чужд език (по желание) – 17.06.2022 г., начало 10.00 часа

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021- 2022 година

Писмо с указания от РУО, София град