Продължете към съдържанието

Прием в първи клас за учебната 2022 – 2023 година

Уважаеми родители,
8. СУ „Васил Левски“ обявява прием в I клас на 5 паралелки х 24 ученици – общо 120 ученици с разширена подготовка по английски език (1 час), математика (1 час) и информационни технологии (1 час).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

І. За кандидатстване:

Регистрирането и кандидатстването за прием в първи клас за учебната 2022/2023 година се извършват по електронен път в ИСОДЗ, ПГУ и I клас. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас на адрес: https://kg.sofia.bg/ , както и с документите:

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година

Очаквайте скоро! Прилежащите райони на общинските училища на територията на Столична община ще бъдат заредени директно в ИСОДЗ, ПГУ и I клас

Представяне на електронната система за прием в първи клас: https://www.youtube.com/watch?v=4bwPAlboCPE

ІІ. За записване:

1. Удостоверение за завършена подготвителна група– оригинал

2. Необходими документи, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства – представят се само тези документи, за които не може да се осъществи служебна проверка

3. Декларация от родителите, ако детето не е посещавало подготвителна група

4. Сведение за ученика:
5. Заявления за спортни дейности, разширена подготовка (ИУЧ) и целодневно обучение:

7. Копие на удостоверение за раждане на детето