Продължете към съдържанието

Прием на подготвителна група за 2022/2023 година


З
А НАЙМАЛКИТЕ

За учебната 2022/2023 година, 8. СУ „Васил Левски“ обявява прием само за деца, родени през 2016 г. в:

  • 1 целодневна подготвителна група – 23 деца;
  • 1 полудневна подготвителна група – 23 деца.


По желание на родителите предлагаме:

  • Обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню (за целодневната група)
  • Извънкласни дейности по интереси – шах, футбол, баскетбол, бойни изкуства, художествена гимнастика, изправителна гимнастика с танци, изобразителни и приложни изкуства и др.
  • Пътувания с учебна цел
  • Зелени и бели училища

График за провеждане на учебните занятия в подготвителните групи:
ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
07:45 – 08:00 ч. Посрещане на децата
08:00 – 08:30 ч. Първа педагогическа ситуация
08:30 – 09:15 ч. Допълнителни дейности – Закуска
09:15 – 09:45 ч. Втора педагогическа ситуация
09:45 – 10:00 ч. Междучасие
10:00 – 10:30 ч. Трета педагогическа ситуация
10:30 – 10:45 ч. Междучасие
10:45 – 11:15 ч. Четвърта  педагогическа ситуация
11:30 – 12:00 ч. Допълнителни дейности
12:00 – 12:30 ч. Изпращане на децата
ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
07:45 – 08:00 ч. Посрещане на децата
08:00 – 08:30 ч. Първа педагогическа ситуация
08:30 – 09:15 ч. Междучасие – Закуска
09:15 – 09:45 ч. Втора педагогическа ситуация
09:45 – 10:00 ч. Междучасие
10:00 – 10:30 ч. Трета педагогическа ситуация
10:30 – 10:45 ч. Междучасие
10:45 – 11:15 ч. Четвърта  педагогическа ситуация
11:15 – 12:15 ч. Игри
12:15 – 12:45 ч. Обяд
12:45 – 13:00 ч. Подготовка за сън
13:00 – 15:00 ч Следобеден сън
15.00 – 15.30 ч Събуждане и обличане
15.30 – 15.45 ч. Следобедна подкрепителна закуска
15.45 – 16.15 ч Пета педагогическа ситуация  – Вторник и четвъртък
16.15 – 17.30 ч. Спорт и занимания по интереси, изпращане на децата

Приемът в подготвителните групи се осъществява през Информационна система за обслужване на детските заведения. подготвителните групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и I клас/.

Календар на дейностите по прием за 2022/2023 година

Важно уточнение! Децата, приети и записани в подготвителна група в 8. СУ „Васил Левски“ за учебната 2022/2023 г. започват да посещават учебни занятия на 15.09.2022 г. До 14.09.2022 г. те имат право да ползват услугите на детската градина, в която са били записани до този момент.

Необходими документи за записване:
  • Заявление (генерира се от системата и се попълва на място в училището)
  • Удостоверение за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните.
  • Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите – представят се заедно със заявлението за записване