Продължете към съдържанието

Прием – пети клас за учебната 2022-2023 година

8. СУ „Васил Левски“
обявява прием в V клас за учебната 2022/2023 година
на 3 паралелки с целодневна организация и разширена подготовка по български език и литература, математика и английски език

График на дейностите по прием в V клас за учебната 2022/2023 година
от 01.06.2022 г. до 13.06.2022 г. Подаване на заявления за кандидатстване от родителите на  учениците, завършващи IV клас в 8. СУ „Васил Левски“ чрез електронен формуляр.
от 17.06.2022 г. до 24.06.2022 г. – 17.00 ч. Подаване на заявление за записване на класираните ученици, завършващи IV клас в 8. СУ „Васил Левски“ и оригинално удостоверение за завършен начален етап.
24.06.2022 г. в 17.00 ч. Обявяване на свободните места
от 28.06.2022 г. до 01.07.2022 г. Подаване на заявления за прием за свободните места с копие от удостоверението за завършен начален етап.
04.07.2022 г. Обявяване на приетите ученици.

При подадени по-голям брой заявления от наличните свободни места, се извършва подбор по следните критерии: 1. Ученици, живеещи в района на училището. 2. Успех от НВО – IV клас по български език и литература и по математика. 3. Среден успех от удостоверението за завършен начален етап.

от 05.07.2022 г. до 08.07.2022 г. Записване на приетите ученици с предоставяне на оригинал на удостоверение за завършен начален етап и копие от удостоверение за раждане
от 11.07.2022 г. до 10.09.2022 г. Попълване на свободните места

Забележка: При по-голям брой кандидати от свободните места ще бъде открита допълнителна паралелка.

Важно! При сформиране на паралелките, с цел осигуряване на по-добра атмосфера за работа и по-висока ефективност на учебния процес, ще бъдат съблюдавани следните критерии:

Равномерно разпределение по пол: момичета-момчета;
Разпределение в различни паралелки на ученици с конфликтни взаимоотношения / по препоръка на класен ръководител, преподавател или психолог/;
Равномерно разпределение в паралелките на ученици, които са показали проблеми с дисциплината в часовете / множество забележки за нарушаване на дисциплината или административни наказания, свързани с поведенчески проблеми в училище/.