Продължете към съдържанието

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици от VІІ клас в самостоятелна форма на обучение през учебната 2023/2024 година, сесия – юни

    График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици от VІІ клас в самостоятелна форма на обучение през учебната 2023/2024 година, сесия – юни