Продължете към съдържанието

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на образованието

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Документи

БЮДЖЕТ

БЛАНКИ - Декларации и заявления

Заявление до класния ръководител за отсъствие до 15  учебни дни по уважителни причини download doc icon Декларация за отсъствие от група за целодневно обучение (занималня)download doc icon

Заявление за записване на нов ученикdownload doc icon

Заявление за записване в група за целодневно обучение (занималня)download doc icon

 Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование или на свидетелство за основно образование download doc icon

Декларация, в случай на заминаване за чужбина  download doc icon

Документи за обучение в електронна среда от разстояние:

– Заявление до директора за преминаване в ОЕСР до 30 учебни дни download doc icon

– Заявление до директора за преминаване в ОЕСР над 30 учебни дни download doc icon

– Заявление до РУО за преминаване в ОЕСР над 30 учебни дни download doc icon

– Декларация за ОЕСР download doc icon

– Декларация за ОЕСР до РУО download doc icon