Продължете към съдържанието

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на образованието

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Документи

БЮДЖЕТ

БЛАНКИ - Декларации и заявления

Заявление до класния ръководител за отсъствие до 3 учебни дни по уважителни причини download doc icon Заявление до директора за отсъствие до 7 учебни дни по уважителни причиниdownload doc icon Декларация за отсъствие от група за целодневно обучение (занималня)download doc icon
Заявление за записване на нов ученикdownload doc icon Заявление за записване в група за целодневно обучение (занималня)download doc icon
Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование или на свидетелство за основно образование download doc icon

Декларация, в случай на заминаване за чужбина  download doc icon

 
Документи за обучение в електронна среда от разстояние:

– Заявление до директора за преминаване в ОЕСР до 30 учебни дни download doc icon

– Заявление до директора за преминаване в ОЕСР над 30 учебни дни download doc icon

– Заявление до РУО за преминаване в ОЕСР над 30 учебни дни download doc icon

– Декларация за ОЕСР download doc icon

– Декларация за ОЕСР до РУО download doc icon