Продължете към съдържанието

График за провеждане на поправителни изпити за учениците от дневна форма в прогимназиален етап /VІІ клас/ през септемврийска сесия на учебната 2022/2023 година

Дата, начален час, място на провеждане Изпит по учебен предмет Формат на изпита, продължителност 
01.09.2023 г.
Петък 09.00 ч.
Стая 213
Химия и опазване на околната среда-ООП– за ученици в дневна форма   писмен – 2 астрономически часа