Продължете към съдържанието

График за провеждане на поправителни изпити за учениците в дневна форма на обучение, прогимназиален етап /VI клас/ през юнска сесия на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на поправителни изпити за учениците в дневна форма на обучение, прогимназиален етап /VI клас/ през юнска сесия на учебната 2023/2024 година

 

Дата, начален час,

място на провеждане

Изпит по учебен предмет Формат на изпита /продължителност,
24.06.2024 г.
Понеделник
09.00 ч.
Стая 201
История и цивилизации-ООП писмен – 2 астрономически часа