Продължете към съдържанието

Заповед за класиране на участниците в конкурс за избор на изпълнител на извънкласни платени дейности

Уважаеми участници,

Можете да се запознаете със заповедта на следния линк.