Продължете към съдържанието

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на образованието

История

Академик Цанев

Академик Унджиев

26-годишна традиция в чуждоезиковото обучение

8-мо СУ „Васил Левски“ е приемник на V Мъжка Софийска Гимназия, създадена през 1937 година.
Първи учители и създатели на облика на училището са личности, които заемат достойно място в обществения и културен живот на България.
По предложение на академиците Унджиев, Цанев и Илиев, Васил Левски е избран за патрон на училището през 1939 година.
вижте повече

Екип

Милена Аначкова Директор m.anachkova@8sou.com
Емилия Тодорска Заместник-директор по учебната дейност e.todorska@8sou.com
Гинка Стоименова Заместник-директор по административно-стопанската дейност g.stoimenova@8sou.com
Александра КараивановаУчител в група за ЦДОa.karaivanova@8sou.com
Венета ПетковаСтарши учител в начален етапv.petkova@8sou.com
Вера ЦветковаУчител в начален етапv.tsvetkova@8sou.com
Весела ЛюбеноваСтарши учител в начален етапv.lyubenova@8sou.com
Виолета АтанасоваСтарши учител в начален етапv.atanasova@8sou.com
Галина ХристоваСтарши учител в подготвителна групаg.hristova@8sou.com
Даниела КараилиеваСтарши учител в начален етапd.karailieva@8sou.com
Дениз ХаджиеваУчител в начален етапd.hadzhieva@8sou.com
Детелина ПангеловаСтарши учител в начален етапd.pangelova@8sou.com
Елена ИлковаУчител в начален етапe.ilkova@8sou.com
Елица ПенчеваУчител в начален етапe.pencheva@8sou.com
Емилия МарковаСтарши учител в начален етапe.markova@8sou.com
Зорница КрумоваСтарши учител в подготвителна групаz.krumova@8sou.com
Ирена НиколоваУчител в начален етапi.nikolova@8sou.com
Ирина ЙочеваСтарши начален учител в група за ЦДОi.yocheva@8sou.com
Кремена СимеоноваУчител в група за ЦДОk.simeonova@8sou.com
Кристина АспаруховаУчител в начален етапk.asparuhova@8sou.com
Лидия ЙордановаСтарши учител в начален етапl.yordanova@8sou.com
Мариана ГроздановаСтарши учител по ФВС в начален етапm.grozdanova@8sou.com
Мария ПауноваСтарши учител в група за ЦДОm.paunova@8sou.com
Мария СивковаУчител в група за ЦДОm.sivkova@8sou.com
Марияна ВеликоваСтарши учител в група за ЦДОm.velikova@8sou.com
Миглена ТокмановаУчител в начален етапm.tokmanova@8sou.com
Милена КироваУчител в начален етапm.stoyanova@8sou.com
Мина ЗеленоваУчител по английски език в начален етапm.chalakuteva@8sou.com
Незабравка НедковаУчител в начален етапn.nedkova@8sou.com
Олга ГеоргиеваСтарши начален учител в група за ЦДОo.georgieva@8sou.com
Петя БорисоваУчител в група за ЦДОp.borisova@8sou.com
Поликсена ШалеваСтарши начален учител в група за ЦДОp.shaleva@8sou.com
Росица ТонковаУчител в група за ЦДОr.tonkova@8sou.com
Светлана МарковаСтарши учител в начален етапs.markova@8sou.com
Темелина ЗдравковаУчител в начален етапt.zdravkova@8sou.com
Цветана ЗараевскаУчител в група за ЦДОts.zaraevska@8sou.com
Цветелина ЙордановаУчител в начален етапts.yordanova@8sou.com
Цвети БиърдСтарши учител по английски език в начален етапts.biard@8sou.com
Борислава Николова Учител по музика b.nikolova@8sou.com
Василен Челебиев Старши учител по ФВС v.chelebiev@8sou.com
Георги Георгиев Учител по ФВС g.georgiev@8sou.com
Гинка Стоименова Старши учител по математика и физика g.stoimenova@8sou.com
Даниела Грозева Учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество d.grozeva@8sou.com
Емилия Бунзина Старши учител по история и география e.bunzina@8sou.com
Емилия Тодорска Учител по компютърно моделиране и информационни технологии e.todorska@8sou.com
Ивка Цолова Старши учител в група за ЦДО i.tsolova@8sou.com
Йоанна Янкова Старши учител по математика y.yankova@8sou.com
Кристина Шопова Учител по български език и литература k.shopova@8sou.com
Магдалена Младенова Учител по компютърно моделиране и информационни технологии и по технологии и предприемачество m.mladenova@8sou.com
Мариана Делева Учител в група за ЦДО m.boyanova@8sou.com
Мариана Кючукова Старши учител по компютърно моделиране и информационни технологии m.kyuchukova@8sou.com
Мария Христова Старши учител по биология и химия m.hristova@8sou.com
Михаела Трифонова Учител в група за ЦДО m.trifonova@8sou.com
Михаил Георгиев Старши учител по математика и физика m.georgiev@8sou.com
Наталия Генова Учител в група за ЦДО n.genova@8sou.com
Нели Димитрова Учител по български език и литература n.dimitrova@8sou.com
Румяна Грозданова Старши учител в група за ЦДО r.grozdanova@8sou.com
Цеца Цветкова Старши учител по български език и литература ts.tsvetkova@8sou.com
Цвета Цанкова Старши учител по история и география ts.tsankova@8sou.com
Цвети Биърд Старши учител по английски език ts.biard@8sou.com
Юлия Кузманова Старши учител по английски език yu.kuzmanova@8sou.com
Александра Ангелакова Логопед a.angelakova@8sou.com
Боряна Върбанова Ресурсен учител b.varbanova@8sou.com
Георги Димитров Ресурсен учител g.dimitrov@8sou.com
Женя Милушева Педагогически съветник zh.milusheva@8sou.com
Йорданка Стефанова Ресурсен учител y.stefanova@8sou.com
Иваничка Георгиева Психолог i.georgieva@8sou.com
Даниела Георгиева Счетоводител d.georgieva@8sou.com
Десислава Стоянова Касиер-домакин d.stoyanova@8sou.com
Илиана Иванова Технически организатор i.ivanova@8sou.com
Мариета Дейнова Административен секретар m.deynova@8sou.com