Продължете към съдържанието

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на образованието

Прием

ЗА НАЙМАЛКИТЕ
2024/2025 учебна  годинаприем само за деца, родени през 2018 г. в:

  • 1 целодневна подготвителна група – 23 деца

По желание на родителите предлагаме:

  • Обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню
  • Извънкласни дейности по интереси – шах, футбол, баскетбол, бойни изкуства, художествена гимнастика, изправителна гимнастика с танци, изобразителни и приложни изкуства и др.
  • Пътувания с учебна цел
  • Зелени и бели училища

График за провеждане на учебните занятия в подготвителните групи:
ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
07:30 – 08:00 ч.Посрещане на децата
08:00 – 08:30 ч.Първа педагогическа ситуация
08:30 – 09:15 ч.Междучасие – Закуска
09:15 – 09:45 ч.Втора педагогическа ситуация
09:45 – 10:00 ч.Междучасие
10:00 – 10:30 ч.Трета педагогическа ситуация
10:30 – 10:45 ч.Междучасие
10:45 – 11:15 ч.Четвърта педагогическа ситуация
11:15 – 12:15 ч.Игри
12:15 – 12:45 ч.Обяд
12:45 – 13:00 ч.Подготовка за сън
13:00 – 15:00 чСледобеден сън
15:00 – 15:30 чСъбуждане и обличане
15:30 – 15:45 ч.Следобедна подкрепителна закуска
15:45 – 16:15 чПета педагогическа ситуация – Вторник и четвъртък
16:15 – 18:30 ч.Спорт и занимания по интереси, изпращане на децата

Приемът в подготвителните групи се осъществява през Информационна система за обслужване на детските заведения. подготвителните групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и I клас/.

Календар на дейностите по прием за 2024/2025 година

Важно уточнение! Децата, приети и записани в подготвителна група в 8. СУ „Васил Левски“ за учебната 2024/2025 г. започват да посещават учебни занятия на 15.09.2024 г. До 14.09.2024 г. те имат право да ползват услугите на детската градина, в която са били записани до този момент.

Необходими документи за записване:
  • Заявление (генерира се от системата и се попълва на място в училището)
  • Удостоверение за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните.
  • Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите – представят се заедно със заявлението за записване

За учебната 2024/2025 година 8. СУ „Васил Левски“ обявява прием на 5 паралелки х 24 ученици – общо 120 ученици с разширена подготовка по:
английски език (1 час);
математика (1 час);
информационни технологии (1 час);

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ


І. За кандидатстване:

Прилежащите райони на общинските училища на територията на Столична община ще бъдат заредени директно в ИСОДЗ, ПГУ и I клас

 Представяне на електронната система за прием в първи клас:
https://www.youtube.com/watch?v=4bwPAlboCPE

ІІ. За записване:

1. Удостоверение за завършена подготвителна група– оригинал

2. Необходими документи, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства – представят се само тези документи, за които не може да се осъществи служебна проверка 

3. Декларация от родителите, ако детето не е посещавало подготвителна група

4. Сведение за ученика:
5. Заявления за спортни дейности, разширена подготовка (ИУЧ) и целодневно обучение: 

7. Копие на удостоверение за раждане на детето

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година

Профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на чужд език – 1 паралелка – 26 ученици

Задължителни профилиращи предмети: предприемачество и информационни технологии

I чужд език – Английски

II чужд език – Руски

Балообразуване: (2*НВО-БЕЛ + 2*НВО-Математика) + (1*география и икономика от свидетелството + 1*компютърно моделиране и информационни технологии от свидетелството)

Свободни места

Свободни места в 8. СУ “Васил Левски” за учебната 2023/2024 година:  

I клас – няма свободни места

II клас – няма свободни места

III клас – няма свободни места

IV клас – няма свободни места

V клас – няма свободни места

VI клас – няма свободни места

VII клас – няма свободни места

VIII клас – няма свободни места