Продължете към съдържанието

Резултати от проведено анкетно проучване

Уважаеми родители,

В приложения файл можете да се запознаете с резултатите от проведеното анкетно проучване за удовлетвореност от административното обслужване в 8. СУ „Васил Левски“, проведено в периода 05. – 15.01.2023 г. Въпреки, че получените 159 отговора са крайно недостатъчни за осъществяване на валиден статистически анализ, изказаните мнения и препоръки са внимателно разгледани и Ръководството работи по всички, които са в компетенцията на училищната администрация. По някои от направените предложения, вече имаме постигнати резултати.

Благодарим на всички включили се в допитването и се надяваме на още повече участници в бъдещите ни проучвания!

Резултати от анкета за удовлетвореност от административното обслужване в 8. СУ „Васил Левски“