Продължете към съдържанието

Свободни места

Уважаеми родители и ученици,
8. СУ “Васил Левски” обявява следните приети в V клас ученици от други училища за учебната 2022/2023 година: 

Вх. № 2547/28.06.2022 г.
Вх. № 2554/28.06.2022 г.
Вх. № 2563/29.06.2022 г.
Вх. № 2566/29.06.2022 г.
Вх. № 2067/30.05.2022 г.

Свободни места за прием в V клас – 6
Заявления за прием за свободните места се подават от 11.07.2022 г. до 10.09.2022 г. в канцеларията на училището.