Продължете към съдържанието

Психологически характеристики на прехода от начално към средно образование

При прехода от начално към средно образование децата трябва да се адаптират към новата среда: преподаваните предмети, увеличаването на броя на учителите, различни стилове на преподаване, новия изучаван учебния материал.

Драстично се сменят обичайните условия за живот в пети клас. Това води често до несъответствие на външната социална среда с вътрешното състояние на детето.

Новите изисквания понякога са извън възможностите на детето. Те променят емоционалната сфера, причиняват стрес, както и понякога здравословни симптоми, които са израз на трудността на детето да се справи. В резултат на това често в пети клас е налице рязък спад в академичните постижения.

Как да се предотврати това понижение на успеха? Как да се облекчи процеса на формирането на механизъм за адаптация на детето към новите изисквания и условия за учене? Как да запазим здравословното състояние на учениците? Някои аспекти на проблема за приемствеността може да бъдат решени като учителите в начален и среден курс работят в тясно сътрудничество помежду си, което в продължение на години се случва в 8 СОУ.

Психологически изследвания показват, че междуличностните конфликти в новите класове в пети клас се изчерпват в рамките на един до два месеца. Тогава всеки ученик е вече утвърдил себе си и е създал свой социален кръг. Педагогическите умения класния ръководител и конструктивната нагласа на родителите играят важна роля във формирането на здрава и хармонична атмосфера в класната стая.

Ако детето се оплаква, че не е добре прието в класната стая, обиждат го или го игнорират, винаги трябва да се консултирате с класния ръководител, който познава психологическите характеристики учениците.

В края на краищата, при всички трудности в адаптацията,  може на детето да му бъде трудно да учи. Налице е следната ситуация: вашето дете е имало много добър успех, който в пети клас се е влошава. Не трябва да изпадаме в паника, да обвиняваме детето и себе си. По-добре в поговорим с детето насаме (може да се използва помощта на психолог), за да може то да разкрие проблема. Причината може да е негативна нагласа, липса на автономност, невъзможност да се настигнат съучениците, учители, липса на мотивация. От първи до четвърти клас родителите обикновено оказват по-голям контрол над своите деца. В по-ранните години повечето деца се справят по-добре, защото и материалът е по-лесен.

Добре е детето да бъде насърчено постепенно да бъде по-самостоятелно, да подготви само нещата си за училище, да се обади на съученик, ако имате нужда да се консултира за домашна работа. Aко твърди, че не иска да ходи на училище, преди да му се скарате, опитайте се да разберете причините за това.

Пети клас е период, свързан с ранното юношество. От послушно и добро детето става неуправляемо, невъзможно, агресивно, егоистично. Ставайки тийнейджър, започва да губи равновесие. Като всеки преходен период от човешкия живот, този период от живота на детето подчертава конкретни проблеми, свързани не само с новата организация на обучение, но и с процеса на адаптиране към изискванията, очакванията в нова среда. Този процес на адаптация към новите условия на живот носи редица психологически проблеми, чието успешно решаване зависи от силата и волята на детето, от родителската подкрепа, внимание и търпение. В същото време справянето с конфликтите на юношеството е изключително важно за изграждането на личността му като възрастен.

Юношата започва да изпитва силно чувство на достойнство, вижда себе си като човек, който не може да бъде насилван, унижаван и лишаван от правото на независим живот. В зависимост от типа на отношенията с възрастните, които са съществували по време на детството се формира и отношението на юношата към родителите. На този етап от живота на у детето възникват много противоречия. То се стреми към признание.  Следователно се ориентира предимно към собствената си възрастова група – връстниците играят изключително най-важната роля в живота му. Юношата страда от криза на идентичността. Кой съм аз? Какъв ще бъде? Това са въпросите, които го притесняват. За да се намали тази криза, е добре родителите да говорят по-често с тях, да ги изслушват и да им предлагат приемливи начини за изява и утвърждаване в групата.

Полезни съвети

o       Ако забележите проблем в поведението на дъщеря си или сина си, веднага го обсъдите с класния ръководител или психолог.

o       Ако в семейството ви са настъпили промени, които се съмнявате дали не засягат психическото състояние на детето, трябва да обсъдите това с психолог.

o       Интересувайте се от училищните дела, обсъждайте трудните ситуации с детето и заедно в търсене на изход от конфликта.

o       Помогнете на детето да научат имената на новите учители, насочете го да  ги опише, да открие всички техни специални характеристики.

o       Насърчавайте детето в трудни ситуации в училище да търси помощ от класнен ръководител, психолог, любим учител.

o       Наблюдавайте равнището на самостоятелност на петокласника. Това може да обясни някои поведенчески характеристики.

o       При децата понякога лисата на знание за себе си създава криза, съчетана с желанието за самостоятелност, за отърваване от прекомерните (по тяхно мнение) родителски грижи, страх от неизвестното. Добре е да знаем, че вътрешния свят на детето все още не е стабилен, така че родителите не трябва да го оставят без надзор.