Продължете към съдържанието

Преминаване в ОЕСР на учениците от 5 до 7 клас

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители,

Информираме Ви, че съгласно Заповед на СРЗИ всички паралелки от 5 до 7 клас в 8. СУ „Васил Левски“ преминават към обучение в електронна среда от 12 март 2021 година. Обучението ще се осъществява чрез платформата Microsoft Teams при спазване на утвърденото седмично разписание и график на учебните часове.

Временните противоепидемични мерки, определени със заповедта на СРЗИ, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на София-град.

Учениците от Подготвителните групи и начален етап (1-4 клас) остават на присъствено обучение.

Извънкласни дейности ще се провеждат само за начален етап, като не се допуска смесване на ученици от различни паралелки. За информация се обръщайте към ръководителите на групите.